Anatomi och rörelselära

Anatomi är läran om kroppens uppbyggnad

Anatomi är läran om hur kroppen är uppbyggd och ordet anatomi kommer från grekiskans ord för skära upp. Anatomin delar in kroppen i olika delar för att den ska kunna studeras. Ämnet är en del av biologin som handlar om hur kroppens organ är uppbyggda, det vill säga celler och vävnader. Inom anatomin studeras även variationer mellan individer av samma art. Genom att studera kroppens uppbyggnad kan vi förstå sjukdomar och varför någon inte mår bra. Både läkare, sjukgymnaster, massörer, hälsocoacher och sjuksköterskor studerar ämnet för att kunna hjälpa sina patienter.

Anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi hänger ihop. Fysiologi är läran om funktioner i levande mekanismer, där lär man sig vad som är normalt och vad som är en avvikelse i kroppens funktioner. Dessa ämnen studeras många gånger parallellt eller växelvis. Kroppen, dess funktion och uppbyggnad har i alla tider fascinerat oss människor. Varför man har studerat kroppen har genom tidens gång varierat. Syftet har både varit att förstå sjukdomar bättre och därmed kunna behandla dem, samt att bevara kroppen och själen efter döden. Anatomins fäder är troligtvis Herophilos och Erasistratos.

Dessa båda män bodde i staden Alexandria i nuvarande Egypten omkring 320 år f.v.t. Det sägs att de utförde dissekering av döda, dömda brottslingar och slavar för att bättre kunna förstå kroppen. Slavar och brottslingar hade på denna tid inte samma mänskliga rättigheter som andra, och därför var Herophilos och Erasistratos’ verksamhet inte olaglig. Galenos var en fysiker som verksam i Italien under 100-talet. Han var en av antikens mest framstående läkare och utförde undersökningar som hade stor betydelse för förståelsen av kroppens anatomi och dåtidens medicinska system.

Börja studera anatomi

En bra källa till kunskap är att gå kurser. Dessa finns på olika nivåer och går olika fort fram. Du som vill studera anatomi för att bli massör, eller bara för att du har ett stort intresse kan exempelvis gå en distansutbildning genom Sveriges utbildningscenter. Här finns massvis av kurser att väja emellan. Du väljer själv din utbildningstakt för kursen som innehåller bland annat muskelfysiologi, och andra ämnen där du lär dig om celler, det endokrina systemet och nervsystemet. Allt innehåll på kursen är framtaget med hjälp av branschledande kurslitteratur och de samarbetar även med Örebros universitet.

Beroende på vad man vill arbeta med ser anatomin man läser lite olika ut. En audionomstudent studerar exempelvis örats anatomi ingående. Att ta anatomikurser är riktigt roligt, men en del som går läkar-, sjuksköterske- eller sjukgymnastprogrammet tycker också att den kursen hör till de svårare. Som student ska man kunna peka ut var alla muskler och skelettdelar sitter, samt kunna namnge dem både på svenska och på latin. Det är alltså en gedigen kunskap alla som arbetar med hälsa besitter.

Träningens positiva effekter

Genom anatomin lär man sig även hur träningens positiva effekter på kroppen och psyket tar sig uttryck. Man lär sig hur musklerna arbetar och vad som händer efter ett pass. Det är viktigt att kunna förklara för patienten vad som händer i kroppen och varför en viss övning rekommenderas, oavsett om det rör sig om träning, stretchning eller något annat. En hälsocoach som har läst anatomi kan även förklara kroppens matsmältning, eftersom detta ingår i anatomin. Visste du exempelvis att det tar mellan 12-25 timmar för kroppen att smälta maten?